آخرین اخبار یونیدرو آخرین اخبار یونیدرو

جشنواره ایده‌های ارزش آفرین معدن و صنایع معدنی (اینوماین) برگزار شد. دوره مدل‌سازی و تخمین زمین‌آماری منابع معدنی دوره آموزشی اصول تجارت بین المللی موادمعدنی