تفاهم نامه همکاری مشترک مؤسسه یونیدرو با شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر تفاهم نامه همکاری مشترک مؤسسه یونیدرو با شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر

این تفاهم نامه به منظور گسترش همکاری­های پژوهشی شرکت سرمایه ­گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر که از این پس شرکت نامیده میشود به نمایندگی آقای مهندس شمس­ الدین سیاسی­ راد با دانشگاه تهران که از این پس دانشگاه نامیده می­شود به نمایندگی آقای دکتر محمد رحیمیان منعقد و مبادله می­شود.

ماده 1. موضوع همکاری

1. همکاری و مشارکت در طراحی، تعریف و اجرای پروژه­های تحقیقاتی-کاربردی مورد نیاز در راستای اهداف شرکت و تولید دانش فنی در حوزه‌های مرتبط با معدن (اکتشاف، استخراج و فرآوری) و صنایع معدنی

2. همکاری و مشاوره در زمینه تدوین سند برنامه راهبردی و بلندمدت سرمایه‌گذاری‌های معدنی (اکتشاف، استخراج و فرآوری) و صنایع معدنی

3. مشاوره در زمینه انتخاب مشاور و پیمانکار خدمات معدنی (اکتشاف، استخراج و فرآوری) و صنایع معدنی

4. ارزیابی و راستی­آزمایی طرح­ها و پروژه­های پیشنهادی مرتبط با حوزه‌های معدن (اکتشاف، استخراج، فرآوری) و صنایع معدنی معرفی شده برای خرید، مشارکت و یا سرمایه­گذاری

5. بررسی و ارزیابی گزارش‌های مرحله‌ای و پایانی عملیات معدنی (اکتشاف، استخراج، فرآوری) و صنایع معدنی ارایه شده در هر مرحله/ فاز توسط مشاور/ پیمانکار معدنی (اکتشاف، استخراج و فرآوری) و صنایع معدنی و ارایه پیشنهاد برای رفع ابهامات احتمالی و تهیه گزارش مدیریتی

6. بازدید از محدوده‌های معدنی (اکتشافی، استخراجی) و واحدهای صنایع معدنی و نظارت عالیه بر عملکرد پیمانکار معدنی (اکتشاف، استخراج و فرآوری) و صنایع معدنی و ارایه پیشنهاد برای تصمیم‌سازی در مورد روند ادامه عملیات یا توقف آن و در صورت اراده بر ادامه عملیات، پیش‌بینی نوع، حجم و بودجه عملیات و غیره

7. طراحی و تدوین برنامه کنترل پروژه‌های (اکتشاف، استخراج و فرآوری) و صنایع‌معدنی با قابلیت گزارش‌گیری و ارایه پیشرفت گزارش در دوره‌های مورد نظر

8. تحلیل ریسک و تهیه گزارش‌های پیش امکان‌سنجی برای طرح‌های معدنی (اکتشاف، استخراج و فرآوری) و صنایع معدنی

9. مدیریت مستندسازی مراحل مختلف پروژه‌های معدنی (اکتشاف، استخراج و فرآوری) و صنایع معدنی

10. طراحی، پیشنهاد و برگزاری دوره و کارگاه آموزشی مورد نیاز شرکت

ماده 2. تعهدات طرفین

الف. تعهدات شرکت:

1. ارایه مجموعه اسناد، مدارک، اطلاعات و داده­های مورد نیاز و مبتنی بر توافق طرفین به دانشگاه

2. ارایه حمایت­های لازم ستادی و میدانی از پروژه­های مصوب طرفین

3. به رسمیت شناختن حقوق مادی و معنوی دانشگاه در خصوص نتایج حاصل از فعالیت­های مشترک

4. شرکت موافقت می­کند در محدودیت زمانی سه ماه پس از عقد تفاهم­نامه حاضر، سه مورد از موضوعات اولویت­دار تفاهم­نامه را در قالب قرارداد معیّن و عملیاتی کند.

ب. تعهدات دانشگاه:

1. نیازسنجی پروژه­ها و طرح­های پژوهشی، در زمینه­های مورد نیاز شرکت

2. بهره‌گیری از متخصصین توانمند جهت اجرای فعالیت­های پژوهشی

3. به رسمیت شناختن حقوق مادی و معنوی شرکت در خصوص نتایج حاصل از فعالیت­های مشترک

4. فراهم کردن انجام تعهدات مندرج در قراردادهای منعقده و تسهیل در اجرای این تفاهم­نامه

ماده 3. روش اجرای همکاری­های مشترک

به منظور اجرایی شدن مفاد تفاهم­نامه کمیته­ راهبری متشکل از نماینده معاونت پژوهشی دانشگاه و نماینده تام­الاختیار موسسه یونیدرو و نماینده تام­الاختیار شرکت معرفی می­گردند. اعضای کمیته­ راهبری هر شش ماه یکبار، گزارشی را به امضاء ­کنندگان این تفاهم­ نامه ارایه نمایند.

ماده 4. اعتبار مالی

اعتبار مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه­های موضوع ماده یک این تفاهم ­نامه متناسب با مبلغ هر قرارداد از سوی شرکت تأمین خواهد شد.

ماده 5. مالکیت

1. امضای این تفاهم‌نامه برای هیچ یک از طرفین تعهد حقوقی و مالی خاصی را ایجاد نخواهد کرد و اجرای هر یک از طرح­ها و خدمات مصوب در قالب قرارداد جداگانه تعریف و تعیین خواهد شد.

2. تهیه و انتشار مقالات علمی و تخصصی حاصل از نتایج فعالیت­های پژوهشی مشترک با نام مشترک موسسه یونیدرو و شرکت

3. دارایی­های دانشی ثبت شده ( پتنت) ناشی از اجرای هر یک از طرح­ها، پروژه­ها و خدمات مشترک به سهم مساوی به طرفین تعلق دارد.

ماده 6. حفظ محرمانگی

هر یک از طرفین متعهد می­شوند کلیه اسناد، مدارک، داده­ها، اطلاعات و یا هر نوع مدرک ارایه شده از طرف دیگر را محرمانه تلقی می­کند و به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در اختیار شخص دیگری قرار ندهند. در صورت نیاز به  ارایه هر یک از آنها به شخص ثالث، تنها با اخذ مجوز کتبی از مالک مدرک امکانپذیر خواهد بود.

تبصره: منظور از "مدرک محرمانه" اطلاعاتی است که محرمانه بودن آن از سوی مالک به صورت مکتوب و رسمی اعلام شده باشد.

ماده 7. مشخصات و نشانی طرفین

شرکت سرمایه­ گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر به آدرس:

تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، پلاک 48. تلفن: 88501047

دانشگاه تهران به آدرس:

تهران، میدان انقلاب، خیابان 16 آذر، ضلع جنوبی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ساختمان معاونت پژوهشی. کد پستی 1417614411. تلفن 82084615

موسسه یونیدرو به آدرس تهران:

خیابان کارگر شمالی، بعد از بزرگراه جلال آل احمد، پردیس2 دانشکده­های فنی دانشگاه تهران، دانشکده متالورژی و مواد. طبقه همکف. تلفن 88331973

ماده 8. سایر

تنظیم و عقد قرارداد مستقل برای هر فعالیت پژوهشی، خدمات مشاوره و خدمات عملیاتی مورد توافق طرفین و اجرای هریک از قراردادهای منتج از این تفاهم ­نامه بر مبنای مفاد قرارداد خواهد بود . در صورتی که این تفاهم­نامه زودتر از پایان قراردادی خاتمه یابد طرفین تا پایان زمان قید شده در قرارداد همکاری خود را بر اساس مفاد آن ادامه خواهند داد.

 

این تفاهم نامه در هشت ماده و دو نسخه تنظیم شد که هر نسخه حکم واحد را دارد که به مدت پنج سال شمسی از تاریخ 2/10/1397 اعتبار خواهد داشت و با توافق طرفین قابل تمدید می­باشد.

فایل تفاهم نامه