رویدادها رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

آموزش

آموزش


 برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی برای سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی توسط اساتید داخلی و خارجی

 برگزاری کنفرانس و سمینار تخصصی

 انتقال فناوری و دانش و استفاده از تجارب بین‌المللی و تعامل با واحدهای دانشگاهی و تخصصی بین‌المللی