رویدادها رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

شرایط ثبت نام2

شرایط ثبت نام2


الف) ثبت نام دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی شامل تخفیف 20 درصدی خواهد بود.

ب) در صورت ثبت نام گروهی می‌توانید از تخفیف‌های زیر بهره‌مند شوید:

 ثبت نام گروهی سه نفر به بالا شامل تخفیف 10 درصدی خواهد بود.

 ثبت نام گروهی ده نفر به بالا شامل تخفیف 20 درصدی خواهد بود.

 همراه داشتن کارت دانشجویی در زمان شروع دوره الزامی است.