رویدادها رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی

صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی


5-1 معرفی

به منظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن، ایجاد تضمین و امنیت سرمایه‌گذاری در فعالیت های معدنی و همچنین هدایت و راهبری این سرمایه‌گذاری در راستای اهداف کلان کشور، به استناد ماده 31 قانون معادن مصوب سال 1377 مجلس شورای اسلامی صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت های معدنی تأسیس و اساسنامه آن در جلسه مورخ 16/3/1380 هیأت وزیران بنا به پیشنهاد شماره 12375/100 مورخ 27/11/1377 وزارت صنایع و معادن تصویب گردیده است. صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی صرفاً شرکت بیمه‌ای می باشد و ریسک سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی را پوشش می‌دهد. این صندوق در خصوص تسهیلات وام بانکی با دستگاه‌های تسهیلات‌دهنده و بانک‌های عامل هماهنگ بوده و هر گاه دستگاه تسهیلات‌دهنده بخواهد وام خود را با ریسک‌پذیری صندوق بیمه به متقاضی پرداخت نماید، از سوی صندوق همکاری‌های لازم به عمل می آید.

2-5 مأموریت

رسالت صندوق بر اساس ماده 31 قانون معادن و اساسنامه خود،کاهش ریسک سرمایه‌گذاری اکتشاف و پروانه بهره‌برداری از طریق ارائه خدمات ذیل می‌باشد:

الف- ارائه پوشش‌های بیمه‌ای در جهت ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری (بیمه نامه‌های سرمایه‌گذاری) شامل:

- پوشش‌های بیمه‌ای برای خطراتی که منجر به توقف کامل و دائم عملیات اکتشاف، بهره‌برداری، کانه‌آرایی و فرآوری مواد معدنی می‌شود.

- پوشش‌های بیمه‌ای برای خطراتی که موجب توقف عملیات اکتشاف، بهره‌برداری، کانه‌آرایی و فرآوری مواد معدنی می‌شود.

- پوشش‌های بیمه‌ای جهت خطرات عدم حصول نتیجه پیش‌بینی شده در طرح عملیات مصوب اکتشاف و تجهیز و آماده‌سازی معادن.

- پوشش‌های بیمه‌ای برای خطرات غیر اقتصادی شدن طرح عملیات استخراج، کانه‌آرایی و فرآوری مواد معدنی 

ب- فراهم آوردن امکانات جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاران بخش معدن با صدور بیمه‌نامه‌های اعتباری.

صندوق بیمه با تحت پوشش قراردادن جبران تمام یا قسمتی از خسارات غیرارادی مترتب بر فعالیت‌های معدنی در تمام مراحل اکتشاف، استخراج، کانه‌آرایی و فرآوری و همچنین تضمین تمام یا قسمتی از وام‌های دریافتی سرمایه‌گذاران بخش معدن از طریق صدور بیمه‌نامه اعتباری مطابق ضوابط و مقررات تدوین شده، کلیه خطرات و خسارات این بخش را تحت پوشش بیمه‌ای قرارداده که منجر به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری شده است.

ج ارائه مشاوره، راهنمائی و پیشنهادهای مناسب به معدنکاران جهت اتخاذ بهترین تصمیمات در زمینه فعالیت‌های معدنی.

3-5 خدمات

  • صدور بیمه‌نامه
  • خسارات
  • تسهیلات وام بانکی

برای دریافت فایل راهنمای استفاده از خدمات صندوق می‌توانید به اینجا مراجعه کنید. همچنین قابل ذکر است که برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت معدنی می‌توانید به آدرس وب سایت این صندوق به نشانی http://www.iranmico.com مراجعه بفرمائید.