رویدادها رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

معرفی دوره طراحی اماری آزمایش ها

معرفی دوره طراحی اماری آزمایش ها


حوزه کاربرد و مخاطبین:

 

رشته های معدن، زمین شناسی و بازرگانی

 

سر فصل دوره: