رویدادها رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

نظارت، پایش و ممیزی

نظارت، پایش و ممیزی


 ممیزی زیست‌محیطی معادن و صنایع معدنی

 اندازه‌گیری، آنالیز و تحلیل داده‌های آلاینده‌ها

 پایش برخط هوا، صدا، آب‌ و خاک در معادن و کارخانه

 ممیزی مصرف انرژی

 نظارت زیست‌محیطی در معادن و صنایع معدنی وابسته