رویدادها رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه تخصصی «نظام حقوقی حاکم بر معادن و صنایع معدنی»- معرفی دوره

کارگاه تخصصی «نظام حقوقی حاکم بر معادن و صنایع معدنی»- معرفی دوره


هدف

آشنایی با قوانین و مقررات مورد عمل در معادن و صنایع معدنی و نحوه بکارگیری آن در اجرا

 

پیش نیاز

  • آشنایی با حوزه­های معادن و صنایع معدنی
  • آشنایی با فعالیت­های صنعتی و بهره ­برداری در صنایع معدنی

 

عناوین کلی

  • کلیات نظام حقوقی معادن و صنایع معدنی
  • مالکیت بر معادن در حقوق ایران
  • حقوق مهندسی معدن
  • انواع قراردادهای معادن
  • داوری و حل و فصل اختلافات
  • و...

 

کاربرد

بررسی، ارزیابی و کارشناسی امور حقوقی در حوزه­های معادن و صنایع معدنی