آخرین اخبار یونیدرو آخرین اخبار یونیدرو

اعلام نیازهای فناورانه شرکت‌های بزرگ حوزه معدن و صنایع معدنی

تازه های یونیدرو تازه های یونیدرو

رویدادها رویدادها

اعضا

اعضا


خسرو اشرفی دکتری مهندسی مکانیک - دانشگاه تهران - ایران دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران عضو گروه   khashrafi@ut.ac.ir www.profile.ut.ac.ir/~khashrafi
 
ناصر  حاجی زاده ذاکر دکتری مهندسی عمران - دانشگاه وسترن - استرالیا دانشیار دانشکده محیط‌زیست دانشگاه تهران رئیس گروه   nhzaker@ut.ac.ir www.profile.ut.ac.ir/~nhzaker
       
   
 
 
 
احمد  خدادادی دربان دکتری مهندسی عمران محیط‌زیست - دانشگاه مک گیل - کانادا استاد تمام  دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس عضو گروه   akdarban@modares.ac.ir www.modares.ac.ir/~akdarban  
فرامرز  دولتی ارده‌جانی دکتری هیدروژئولوژی زیست‌محیطی - دانشگاه ولنگونگ - استرالیا استاد تمام  دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران عضو گروه   fdoulati@ut.ac.ir www.profile.ut.ac.ir/~fdoulati
 
رضا  غیاثی دکتری مهندسی عمران - دانشگاه برادفورد - انگلستان دانشیار  دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران عضو گروه   rghiassi@ut.ac.ir www.profile.ut.ac.ir/~rghiassi
 
سروش  مدبری دکتری زمین‌شناسی اقتصادی - دانشگاه شیراز - ایران استادیار  دانشکده زمین‌شناسی دانشگاه تهران عضو گروه   modabberi@ut.ac.ir www.profile.ut.ac.ir/~modabberi
 
حسام  سلطان محمدی کارشناسی ارشد - مهندسی معدن (محیط زیست معدنی) - دانشگاه تهران - ایران   عضو گروه تحقیقاتی - آزمایشگاه هیدروژئولوژی و محیط زیست معدنی دانشگاه تهران کارشناس گروه   hsoltanmohamadi@ut.ac.ir www.profile.ir/hesamsomo
 

 


خبرها و اطلاعیه ها خبرها و اطلاعیه ها