آخرین اخبار یونیدرو آخرین اخبار یونیدرو

اعلام نیازهای فناورانه شرکت‌های بزرگ حوزه معدن و صنایع معدنی

تازه های یونیدرو تازه های یونیدرو

رویدادها رویدادها

اعضا

اعضا


خسرو اشرفی  
دکتری مهندسی مکانیک - دانشگاه تهران - ایران
دانشیار - دانشکده محیط‌زیست دانشگاه تهران
سمت: عضو گروه
تخصص:
پست الکترونیک: khashrafi@ut.ac.ir
صفحه شخصی: www.profile.ut.ac.ir/~khashrafi  

 

ناصر حاجی زاده ذاکر  
دکتری مهندسی عمران - دانشگاه وسترن - استرالیا
دانشیار - دانشکده محیط‌زیست دانشگاه تهران
سمت: رئیس گروه
تخصص:
پست الکترونیک: nhzaker@ut.ac.ir
صفحه شخصی: www.profile.ut.ac.ir/~nhzaker  

 

احمد خدادادی دربان  
دکتری مهندسی عمران محیط‌زیست - دانشگاه مک گیل - کانادا
استاد تمام - دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
سمت: عضو گروه
تخصص:
پست الکترونیک:  akdarban@modares.ac.ir
صفحه شخصی: www.modares.ac.ir/~akdarban  

 

فرامرز دولتی ارده‌جانی  
دکتری هیدروژئولوژی زیست‌محیطی - دانشگاه ولنگونگ - استرالیا
استاد تمام - دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران
سمت: عضو گروه
تخصص:
پست الکترونیک: fdoulati@ut.ac.ir
صفحه شخصی: www.profile.ut.ac.ir/~fdoulati  

 

رضا غیاثی  
دکتری مهندسی عمران - دانشگاه برادفورد - انگلستان
دانشیار - دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
سمت: عضو گروه
تخصص:
پست الکترونیک: rghiassi@ut.ac.ir
صفحه شخصی: www.profile.ut.ac.ir/~rghiassi  

 

سروش مدبری  
دکتری زمین‌شناسی اقتصادی - دانشگاه شیراز - ایران
استادیار - دانشکده زمین‌شناسی دانشگاه تهران
سمت: عضو گروه
تخصص: 
پست الکترونیک: modabberi@ut.ac.ir
صفحه شخصی: www.profile.ut.ac.ir/~modabberi  

 

حسام سلطان محمدی  
کارشناسی ارشد - مهندسی معدن (محیط زیست معدنی) - دانشگاه تهران - ایران
عضو گروه تحقیقاتی - آزمایشگاه هیدروژئولوژی و محیط زیست معدنی دانشگاه تهران
سمت: کارشناس گروه
تخصص: زمین‌آمار - هیدروژئولوژی زیست‌محیطی - پردازش تصویر
پست الکترونیک: hsoltanmohamadi@ut.ac.ir
صفحه شخصی: www.profile.ir/hesamsomo  

 


خبرها و اطلاعیه ها خبرها و اطلاعیه ها