آخرین اخبار یونیدرو آخرین اخبار یونیدرو

اعلام نیازهای فناورانه شرکت‌های بزرگ حوزه معدن و صنایع معدنی

تازه های یونیدرو تازه های یونیدرو

رویدادها رویدادها

الزامات

الزامات


انجام فعالیت‌های مؤسسه یونیدرو در قالب سه مدار متداخل ذیل برنامه ­ریزی شده است:

فرا فنی شدن

فرا دانشگاهی شدن

فراملی شدنش


خبرها و اطلاعیه ها خبرها و اطلاعیه ها