آخرین اخبار یونیدرو آخرین اخبار یونیدرو

اعلام نیازهای فناورانه شرکت‌های بزرگ حوزه معدن و صنایع معدنی

تازه های یونیدرو تازه های یونیدرو

رویدادها رویدادها

آموزش

آموزش


 برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی برای سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی توسط اساتید داخلی و خارجی

 برگزاری کنفرانس و سمینار تخصصی

 انتقال فناوری و دانش و استفاده از تجارب بین‌المللی و تعامل با واحدهای دانشگاهی و تخصصی بین‌المللی

 


خبرها و اطلاعیه ها خبرها و اطلاعیه ها