پیمایش پیمایش

ایده‌های منتخب دومین جشنواره ایده‌های ارزش‌آفرین معدن و صنایع معدنی (اینوماین) مشخص شد.

ایده‌های منتخب دومین جشنواره ایده‌های ارزش‌آفرین معدن و صنایع معدنی (اینوماین) مشخص شد.


در اختتامیه دومین جشنواره ایده‌های ارزش‌آفرین حوزه معدن و صنایع معدنی که در 7 بهمن ماه سال جاری در محل صندوق نوآوری و شکوفایی با حضور جناب آقای دکتر نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران و جناب آقای دکتر خداداد غریب پور، رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برگزار شد، از 15 ایده منتخب در شش محور تقدیر به عمل آمد.