پیمایش پیمایش

برنامه اجرایی دومین جشنواره ایده های ارزش آفرین حوزه معدن و صنایع معدنی اعلام شد.

برنامه اجرایی دومین جشنواره ایده های ارزش آفرین حوزه معدن و صنایع معدنی اعلام شد.


جهت اطلاع از برنامه اجرایی دومین جشنواره ایده های ارزش آفرین حوزه معدن و صنایع معدنی اینجا کلیک کنید.