پیمایش پیمایش

برگزاری دوره آموزشی تخصصی «راه‌های توسعه صادرات در شرایط تحریم»

برگزاری دوره آموزشی تخصصی «راه‌های توسعه صادرات در شرایط تحریم»


دوره «راه‌های توسعه صادرات در شرایط تحریم» در طول چهار هفته در دی و بهمن ماه سال 1397 برگزار گردید. هدف دوره  «آشناسازی کارشناسان، مدیران و بازرگانان بخش دولتی و خصوصی از شرایط موجود تجارت و تصمیم گیری مناسب جهت جلوگیری از کاهش صادرات غیرنفتی در شرایط تحریم» و «آگاهی‌رسانی در خصوص انجام صحیح امور مربوط به گشایش اعتبار اسنادی و مبادلات مالی در خارج از کشور جهت تسهیل صادرات و واردات» بود. تدریس این دوره بر اساس تخصص مورد نیاز سرفصل­های منتخب به طور مشترک و توسط اساتید مجرب جناب آقای «دکتر کیوان جعفری طهرانی» مدرس و فعال بین‌المللی حوزه تجارت مواد معدنی، جناب آقای «مهدی کسرائی پور» مدرس و متخصص اعتبار اسنادی بانک مرکزی ج.ا.ا و جناب آقای «دکتر پیمان مولوی» مدرس و متخصص حوزه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری صورت گرفت. در پایان دوره نیز به شرکت‌کنندگان گواهی‌نامه معتبر اعطاء شد.