پیمایش پیمایش

برگزاری دوره ی آموزش اصول تجارت بین المللی مواد معدنی

برگزاری دوره ی آموزش اصول تجارت بین المللی مواد معدنی


دوره آموزشی اصول تجارت بین المللی موادمعدنی 
 (Fundamental of Minerals International Trading (FMIT  
 
 
 این دوره با هدف آموزش، پرورش و هدایت حرفه ای دانش آموختگان و کارشناسان حوزه معدن و صنایع معدنی در راستای فعالیت در عرصه تجارت بین المللی مواد و صنایع معدنی برنامه ریزی شده است.
اجرای این دوره علاوه بر تلاش در جهت مستحکم‌ترکردن پیوند حرفه ای صنعت و دانشگاه و همچنین ارتقاء سطح دانش تخصصی کسب و کار در حوزه معدن و صنایع معدنی، اهتمام در فراهم سازی مسیر ورود به بازار کار و انجام فعالیت های ‌اقتصادی در سطح ملی و بین المللی است.
برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به اینجا مراجعه نمائید.