آخرین اخبار یونیدرو آخرین اخبار یونیدرو

اعلام نیازهای فناورانه شرکت‌های بزرگ حوزه معدن و صنایع معدنی

تازه های یونیدرو تازه های یونیدرو

رویدادها رویدادها

بستن معدن، بازسازی و بازگردانی معادن

بستن معدن، بازسازی و بازگردانی معادن


 مطالعات اجتماعی – اقتصادی و زیست‌محیطی بستن و انسداد معادن

 مطالعات گونه‌های گیاهی متناسب

 پاک‌سازی (Remediation) مناطق آلوده با روش‌های گیاه‌پالایی (Phytoremediation)، گیاه‌معدنی (Phytomining) و . . . به‌منظور بازگردانی پوشش گیاهی

 مدیریت خاک سطحی (Topsoil Management) به‌منظور بازگردانی پوشش گیاهی

 مطالعات جامع بازسازی و بازتوانی معادن

 پایش طرح‌های بازگردانی و بازسازی کوتاه‌مدت و درازمدت

 امکان‌سنجی بازگشایی معادن متروکه

 


خبرها و اطلاعیه ها خبرها و اطلاعیه ها