پیمایش پیمایش

جلسه هم ‏اندیشی رئیس یونیدرو با رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)

جلسه هم ‏اندیشی رئیس یونیدرو با رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)


این جلسه که در تاریخ 99/02/20 با حضور جناب آقای دکتر اصغری رئیس موسسه یونیدرو، دکتر رحمانپور مدیر آموزش و پژوهش یونیدرو، در دفتر جناب آقای دکتر خداداد غریب ‏پور رئیس هیات عامل ایمیدرو و با حضور جناب آقای دکتر خرمی ‏شاد معاون توانمند سازی و دکتر ملاطاهری مدیر آموزش، پژوهش و فناوری سازمان تشکیل گردید. دکتر غریب ‏پور بر استفاده حداکثری از توانمندی‏ ها و ظرفیت‏ های موسسه تاکید نمودند و آقای دکتر اصغری نیز خواستار معرفی این ظرفیت‏ ها و توانمندی‏ ها از سوی سازمان به شرکت های تابعه شدند. در ادامه نیز دکتر غریب‏ پور به حضور موسسه در پیش‏برد اهداف و فعالیت‏ها اذعان نمودند. این جلسه با طرح برخی چالش‏ ها و موضوعات مورد نظر رئیس موسسه ادامه یافت و راهکارهای لازم از سوی رئیس ایمیدرو و برای رفع آن ها ارائه شد.