پیمایش پیمایش

جمعه 20 دی ماه 1398، آخرین مهلت ثبت ایده در دومین جشنواره ایده¬های ارزش آفرین معدن و صنایع معدنی

جمعه 20 دی ماه 1398، آخرین مهلت ثبت ایده در دومین جشنواره ایده¬های ارزش آفرین معدن و صنایع معدنی


بنا به درخواست مکرر ایده پردازان جهت ثبت ایده در دومین جشنواره ایده­های ارزش‌آفرین معدن و صنایع معدنی، مهلت ثبت ایده در این جشنواره تا 20 دی‌ماه تمدید شد. تاریخ فوق آخرین‌مهلت ثبت ایده خواهد بود و به‌هیچ‌وجه تمدید نخواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این جشنواره به اینجا مراجعه فرمائید.