پیمایش پیمایش

دوره آموزشی اصول تجارت بین‌المللی مواد معدنی در محل مؤسسه یونیدرو برگزار شد.

دوره آموزشی اصول تجارت بین‌المللی مواد معدنی در محل مؤسسه یونیدرو برگزار شد.


دوره آموزشی «اصول تجارت بین‌المللی مواد معدنی» مطابق با زمان‌بندی انجام شده و با حضور شرکت‌کنندگان در تیر و مرداد ماه سال 1397 در طی پنج هفته برگزار شد. تدریس این دوره بر عهده آقای «دکتر کیوان جعفری طهرانی» بود و با هدف «آموزش، پرورش و هدایت حرفه‌ای دانش‌آموختگان و کارشناسان حوزه معدن و صنایع معدنی در راستای توانمندسازی هر چه بیشتر آنها جهت انجام فعالیت در عرصه تجارت بین‌المللی مواد و صنایع معدنی» برنامه‌ریزی شده بود. در پایان به شرکت‌کنندگان در دوره آموزشی، گواهی‌نامه اعطاء شد.