آخرین اخبار یونیدرو آخرین اخبار یونیدرو

اعلام نیازهای فناورانه شرکت‌های بزرگ حوزه معدن و صنایع معدنی

تازه های یونیدرو تازه های یونیدرو

رویدادها رویدادها

روش‌ها، ابزارها و فناوری‌های نوین

روش‌ها، ابزارها و فناوری‌های نوین


 کاربرد نانو فناوری و زیست‌فناوری در معادن و صنایع معدنی

 سنجش‌ازدور و سامانه‌های اطلاعات مکانی در معادن

 پایش و نظارت با استفاده از پهپاد با رویکرد زیست‌محیطی

 ابزارهای نوین اندازه‌گیری میدانی و دستگاه‌های آزمایشگاهی

 مطالعات پرتوسنجی

 استفاده از روش‌های نوین آلودگی‌زدایی و ازجمله گیاه‌پالایی، الکتروسینتیک و روش‌های زیستی

 استفاده از مواد دوستدار محیط‌زیست به‌عنوان مواد اولیه و مواد مصرفی در فرایند تولید، فرآوری، تصفیه و پاک‌سازی

 استفاده از روش‌های تصفیه و پاک‌سازی برجا

 انتقال فناوری و دانش نوین بین‌المللی به‌منظور بومی‌سازی و توانمندی بخش معدنی کشور

 


خبرها و اطلاعیه ها خبرها و اطلاعیه ها