آخرین اخبار یونیدرو آخرین اخبار یونیدرو

اعلام نیازهای فناورانه شرکت‌های بزرگ حوزه معدن و صنایع معدنی

تازه های یونیدرو تازه های یونیدرو

رویدادها رویدادها

فرآوری

فرآوری


 شناسایی فناوری‌های دوستدار محیط‌زیست در فرآوری

 شناسایی منابع آلودگی در مدار فرآوری و روش‌های کنترل و کاهش

 مدل‌سازی مدارهای کارخانه‌های فرآوری جهت بهینه‌سازی عملکردی

 بررسی روش‌های کنترل و مدیریت انرژی در فراوری

 استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر

 نظارت و پایش مدارهای فرآوری

 


خبرها و اطلاعیه ها خبرها و اطلاعیه ها