آخرین اخبار یونیدرو آخرین اخبار یونیدرو

اعلام نیازهای فناورانه شرکت‌های بزرگ حوزه معدن و صنایع معدنی

تازه های یونیدرو تازه های یونیدرو

رویدادها رویدادها

مأموریت

مأموریت


مؤسسه یونیدرو با هدف ارائه خدمات به دانشگاه و صنعت از طریق بسیج منابع و امکانات دانشگاه تهران و استفاده از ظرفیت‌های ایمیدرو و سایر دستگاه‌ها و تشکل‌های مرتبط تأسیس شده تا بتواند در مأموریت ایمیدرو همکاری نماید.

 


خبرها و اطلاعیه ها خبرها و اطلاعیه ها