آخرین اخبار یونیدرو آخرین اخبار یونیدرو

اعلام نیازهای فناورانه شرکت‌های بزرگ حوزه معدن و صنایع معدنی

تازه های یونیدرو تازه های یونیدرو

رویدادها رویدادها

مخاطرات زیست‌محیطی

مخاطرات زیست‌محیطی


 بررسی روش‌های کاهش، کنترل و خنثی‌سازی مخاطرات

 مطالعه فرونشست‌ها، ریزش‌ها، لغزش‌ها، پرتاب سنگ و ... و ارائه راهکارهای کنترلی

 


خبرها و اطلاعیه ها خبرها و اطلاعیه ها