آخرین اخبار یونیدرو آخرین اخبار یونیدرو

باشگاه متخصصان نمونه برداری معدنی توسط شرکت کانساران بینالود با همکاری موسسه آموزشی پژوهشی یونیدرو افتتاح شد

تازه های یونیدرو تازه های یونیدرو

رویدادها رویدادها

مدیریت آب و زهاب

مدیریت آب و زهاب


 مدیریت کمی و کیفی آب در معادن سطحی و زیرزمینی و صنایع معدنی

 اندازه گیری های میدانی و آزمایشگاهی

 مطالعات جامع هیدرولوژی و هیدروژئولوژیکی معادن و مدل‌سازی جریان آب

 مطالعات آلودگی منابع و مدل‌سازی پخش آلودگی

 مطالعات ظرفیت جذب منابع پذیرنده

 تصفیه منابع آب و زهاب

 مطالعات جامع زهاب اسیدی معدن (AMD بررسی پتانسیل تولید، خنثی‌سازی و مدیریت

 بهینه‌سازی و بازطراحی سیستم پمپاژ و مدیریت تخصیص منابع آب

 مدل‌سازی و ارائه راهکارها و سناریوهای مدیریت آلودگی

 مطالعات اکوسیستم‌های آبی و دریایی، بررسی اثرات و ارائه راهکارها و کاهش صدمات

 


خبرها و اطلاعیه ها خبرها و اطلاعیه ها

نمایش 1 - 18 از 22 نتیجه
آیتم در هر صفحه 18
از 2