آخرین اخبار یونیدرو آخرین اخبار یونیدرو

اعلام نیازهای فناورانه شرکت‌های بزرگ حوزه معدن و صنایع معدنی

تازه های یونیدرو تازه های یونیدرو

رویدادها رویدادها

مدیریت آلودگی هوا و صدا

مدیریت آلودگی هوا و صدا


 شناسایی منابع آلودگی و انواع آلاینده‌های هوای و صدا در معادن و صنایع معدنی

 مطالعات شناسایی منابع و کنترل گردوغبار

 پایش آلاینده‌های هوا و صدا و ارزیابی ریسک مواجهه

 برآورد میزان انتشار آلاینده‌ها

 مدل‌سازی انتشار آلاینده‌های هوا و صدا

 طراحی و نظارت بر سیستم‌های کنترل آلودگی هوا و صدا

 طراحی سیستم‌های تهویه و تصفیه

 بررسی اثرات آلودگی هوا و صدا بر محیط پیرامون

 بررسی تولید و روش‌های کنترل گازهای گلخانه‌ای در معادن و صنایع معدنی


خبرها و اطلاعیه ها خبرها و اطلاعیه ها