آخرین اخبار یونیدرو آخرین اخبار یونیدرو

اعلام نیازهای فناورانه شرکت‌های بزرگ حوزه معدن و صنایع معدنی

تازه های یونیدرو تازه های یونیدرو

رویدادها رویدادها

مدیریت باطله‌های معدن و فرآوری

مدیریت باطله‌های معدن و فرآوری


 بازمعدنکاری (Remining) باطله‌های معدنی و فرآوری (Tailings) به‌منظور استحصال یا بازیافت فلزات ارزشمند

 مدیریت باطله‌های معدنی و فرآوری، جانمایی، دفع، دفن و استفاده دوباره

 شناسایی ویژگی‌های باطله‌های معدنی و فرآوری به‌منظور تدوین روش‌های مدیریت

 بررسی باطله‌های خطرناک و روش‌های ایمن‌سازی و بازسازی

 روش‌های کنترل، مهار و بی خطرسازی باطله‌ها

 بررسی پتانسیل تولید اسید

 مطالعات پایداری باطله‌ها

 


خبرها و اطلاعیه ها خبرها و اطلاعیه ها