آخرین اخبار یونیدرو آخرین اخبار یونیدرو

اعلام نیازهای فناورانه شرکت‌های بزرگ حوزه معدن و صنایع معدنی

تازه های یونیدرو تازه های یونیدرو

رویدادها رویدادها

مدیریت زیست‌محیطی

مدیریت زیست‌محیطی


 ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) برای طرح‌های معدنی، صنایع معدنی و سدهای باطله

 تهیه طرح‌های دستگاه‌های مدیریت زیست‌محیطی (EMS)

 استانداردسازی و صدور ISO

 تهیه دستورالعمل‌ها، وضع قوانین و سیاست‌گذاری کلان در محیط‌زیست معدنی

 


خبرها و اطلاعیه ها خبرها و اطلاعیه ها