آخرین اخبار یونیدرو آخرین اخبار یونیدرو

اعلام نیازهای فناورانه شرکت‌های بزرگ حوزه معدن و صنایع معدنی

تازه های یونیدرو تازه های یونیدرو

رویدادها رویدادها

مدیریت پساب

مدیریت پساب


 اندازه گیری های میدانی و آزمایشگاهی

 شناسایی کمی و کیفی پساب‌های تولیدی

 روش‌های آلودگی در منبع

 روش‌های کاهش پساب

 طراحی تصفیه‌خانه و نظارت اجرایی در مرحله عملیاتی

 استفاده بهینه، بازگردانی، بازیافت و استفاده مجدد از پساب

 استفاده از روش‌های نوین زیست‌فناوری و نانو فناوری

 


خبرها و اطلاعیه ها خبرها و اطلاعیه ها