آخرین اخبار یونیدرو آخرین اخبار یونیدرو

اعلام نیازهای فناورانه شرکت‌های بزرگ حوزه معدن و صنایع معدنی

تازه های یونیدرو تازه های یونیدرو

رویدادها رویدادها

مطالعات پایه و بررسی وضعیت زیست‌محیطی

مطالعات پایه و بررسی وضعیت زیست‌محیطی


 بررسی وضعیت موجود زیست‌محیطی منطقه (State of Environment)

 مطالعات هواشناسی واقلیم، زمین‌شناسی، لرزه‌خیزی، فیزیوگرافی، خاکشناسی، کاربری اراضی، محیط بیولوژیک (فون و فلور)، مطالعات بوم‌شناسی و ...

 مطالعات منابع آب سطحی و زیرزمینی

 مطالعات جامع ژئوشیمی زیست‌محیطی

 شناسایی منابع و سطح آلودگی در آب، خاک و هوا

 شناسایی وضعیت سلامت اکوسیستم طبیعی و توان اکولوژیک منطقه

 مطالعات زمین‌شناسی پزشکی

 


خبرها و اطلاعیه ها خبرها و اطلاعیه ها