آخرین اخبار یونیدرو آخرین اخبار یونیدرو

دومین جشنواره ایده‌های ارزش آفرین معدن و صنایع معدنی

تازه های یونیدرو تازه های یونیدرو

رویدادها رویدادها

معرفی دوره طراحی اماری آزمایش ها

معرفی دوره طراحی اماری آزمایش ها


حوزه کاربرد و مخاطبین:

 

رشته های معدن، زمین شناسی و بازرگانی

 

سر فصل دوره:


خبرها و اطلاعیه ها خبرها و اطلاعیه ها