پیمایش پیمایش

مهلت ثبت نام دوره مدلسازی و تخمین زمین آماری منابع معدنی

مهلت ثبت نام دوره مدلسازی و تخمین زمین آماری منابع معدنی


دوشنبه 21 آبان ماه 1397 آخرین مهلت ثبت نام در دوره آموزشی «مدل‌سازی و تخمین زمین آماری منابع معدنی»

 

مؤسسه یونیدرو دوشنبه 21 آبان ماه 1397 را آخریم مهلت ثبت نام جهت شرکت در دوره «مدل‌سازی و تخمین زمین آماری منابع معدنی» اعلام کرد. اولین جلسه کلاس های این دوره نیز سه شنبه 22 آبان ماه برگزار خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این دوره می توانید به اینجا مراجعه بفرمائید.