آخرین اخبار یونیدرو آخرین اخبار یونیدرو

اعلام نیازهای فناورانه شرکت‌های بزرگ حوزه معدن و صنایع معدنی

تازه های یونیدرو تازه های یونیدرو

رویدادها رویدادها

کمیسیون دائمی

کمیسیون دائمی


اعضای کمیسیون دائمی

 1. رئیس مؤسسه یونیدرو؛
 2. رئیس دانشکده مهندسی معدن؛
 3. رئیس دانشکده مهندسی متالورژی؛
 4. مدیریت آموزش و پژوهش و فناوری ایمیدرو؛
 5. دکتر حسین ابوالقاسمی؛
 6. دکتر علی­ اصغر خدایاری؛
 7. رئیس مرکز تحقیقات و فرآوری مواد معدنی ایران.

 

اعضای کمیسیون دائمی از بدو تأسیس مؤسسه تاکنون

 1. رئیس مؤسسه یونیدرو - دکتر شمس ­الدین وهابی؛
 2. رئیس دانشکده مهندسی معدن - دکتر عباس مجدی؛
 3. رئیس دانشکده مهندسی متالورژی - دکتر شهرام رایگان؛
 4. مدیریت آموزش و پژوهش و فن­آوری ایمیدرو - مهندس شمس ­الدین سیاسی راد؛
 5. دکتر حسین ابوالقاسمی؛
 6. دکتر علی­ اصغر خدایاری؛ 
 7. رئیس مرکز تحقیقات و فرآوری مواد معدنی ایران - مهندس غلامرضا ملاطاهری.

 


خبرها و اطلاعیه ها خبرها و اطلاعیه ها