پوستر جشنواره پوستر جشنواره

جدول زمانبندی جشنواره جدول زمانبندی جشنواره

تماس با ما تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، بعد از خیابان جلال آل احمد- پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

شماره تماس: 02182084616

تلفکس: 02182084615

نشانی پست الکترونیک: innomineunidro@gmail.com