پوستر جشنواره پوستر جشنواره

جدول زمانبندی جشنواره جدول زمانبندی جشنواره

حامیان جشنواره حامیان جشنواره

حامیان جشنواره حامیان جشنواره

حامیان جشنواره حامیان جشنواره

حامیان جشنواره حامیان جشنواره

حامیان جشنواره حامیان جشنواره

حامیان جشنواره حامیان جشنواره

حامیان جشنواره حامیان جشنواره

حامیان جشنواره حامیان جشنواره

حامیان جشنواره حامیان جشنواره

حامیان جشنواره حامیان جشنواره

حامیان جشنواره حامیان جشنواره

حامیان جشنواره حامیان جشنواره

اینوماین اینوماین

اینوماین اینوماین

جشنوارۀ ایده‌های ارزش‌آفرین معدن و صنایع معدنی- اینوماین

مؤسسه یونیدرو، در پی مأموریت خود به عنوان یک واسط حرفه‌ای در تلاش است تا با همکاری ذینفعان حوزۀ معدن و صنایع معدنی، نیازها و چالش‌های این حوزه را رصد و شناسایی کرده، و به مدد بینش متخصصان، دانش فنی و تجربه صنعت­گران و خلاقیت نوآوران در جهت کاهش و رفع آن‌ها و در راستای تولیدی فن‌آورانه و صنعتی ملی، قدم بردارد.

به همین جهت یونیدرو با نگاهی به آینده‌، جشنواره‌ای تخصصی را پایه‌گذاری کرده است تا فرصتی هر چند کوتاه، اما پربار، را با حضور ذینفعان در اختیار ایده‌­پردازان، صاحبان مسئله و سرمایه‌­گذاران حوزه معدن و صنایع معدنی قرار دهد.

 به امید فرداهای بهتر برای سرزمین‌مان

محور های جشنواره 

مبانی و فناوری‌های نوین معدن (اکتشاف، استخراج‏‏‌ وفرآوری) و صنایع معدنی
مدیریت انرژی و آب در معدن و صنایع معدنی
مدیریت و بازاریابی (فروش محصولات معدن و صنایع معدنی)
کاربردهای جدید مواد معدنی و محصولات نوین حوزه معدن و صنایع معدنی
فناوری‌های نوین پشتیبانی از زنجیره معدن و صنایع معدنی (مدیریت معدن، لجستیک، حمل و نقل و ...)
مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معدن و صنایع معدنی (سیستم‌ها، تجهیزات، خدمات و ....)
مدیریت باطله های  معادن و پسماند صنایع معدنی و استحصال آن ها
 

برگزارکننده

مؤسسه پژوهشی و آموزشی مشترک دانشگاه تهران و ایمیدرو (یونیدرو)

حامیان جشنواره

دانشگاه تهران، ایمیدرو، معاونت علمی ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی.

اهداف جشنواره

1افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان در بخش معدن و صنایع معدنی

2تهییج و ترغیب فناوران و نوآوری دانشگاه و صنعت به ایده‌پردازی

3ارائه توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و بهره‌مندی از ظرفیت آنها

4جستجووتجمیع نیاز‌های فناورانه بخش معدن و صنایع معدن و ارائه راه‌های نوآورانه

5ترغیب به نهادسازی در تامین منابع مالی ایده‌های معدن و صنایع معدنی

6. بهره‌گیری از ظرفیت‌های حمایتی موجود در دستگاه‌های اجرایی مرتبط

7.همگرایی وهمنشینی بازیگران چندسویه اقتصاد دانش‌بنیان در بخش معدن و صنایع معدنی

مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.

جشنوارۀ ایده‌های ارزش‌آفرین معدن و صنایع معدنی- اینوماین

مؤسسه یونیدرو، در پی مأموریت خود به عنوان یک واسط حرفه‌ای در تلاش است تا با همکاری ذینفعان حوزۀ معدن و صنایع معدنی، نیازها و چالش‌های این حوزه را رصد و شناسایی کرده، و به مدد بینش متخصصان، دانش فنی و تجربه صنعت­گران و خلاقیت نوآوران در جهت کاهش و رفع آن‌ها و در راستای تولیدی فن‌آورانه و صنعتی ملی، قدم بردارد.

به همین جهت یونیدرو با نگاهی به آینده‌، جشنواره‌ای تخصصی را پایه‌گذاری کرده است تا فرصتی هر چند کوتاه، اما پربار، را با حضور ذینفعان در اختیار ایده‌­پردازان، صاحبان مسئله و سرمایه‌­گذاران حوزه معدن و صنایع معدنی قرار دهد.

 به امید فرداهای بهتر برای سرزمین‌مان

محور های جشنواره 

مبانی و فناوری‌های نوین معدن (اکتشاف، استخراج‏‏‌ وفرآوری) و صنایع معدنی
مدیریت انرژی و آب در معدن و صنایع معدنی
مدیریت و بازاریابی (فروش محصولات معدن و صنایع معدنی)
کاربردهای جدید مواد معدنی و محصولات نوین حوزه معدن و صنایع معدنی
فناوری‌های نوین پشتیبانی از زنجیره معدن و صنایع معدنی (مدیریت معدن، لجستیک، حمل و نقل و ...)
مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معدن و صنایع معدنی (سیستم‌ها، تجهیزات، خدمات و ....)
مدیریت باطله های  معادن و پسماند صنایع معدنی و استحصال آن ها
 

برگزارکننده

مؤسسه پژوهشی و آموزشی مشترک دانشگاه تهران و ایمیدرو (یونیدرو)

حامیان جشنواره

دانشگاه تهران، ایمیدرو، معاونت علمی ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی.

اهداف جشنواره

1افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان در بخش معدن و صنایع معدنی

2تهییج و ترغیب فناوران و نوآوری دانشگاه و صنعت به ایده‌پردازی

3ارائه توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و بهره‌مندی از ظرفیت آنها

4جستجووتجمیع نیاز‌های فناورانه بخش معدن و صنایع معدن و ارائه راه‌های نوآورانه

5ترغیب به نهادسازی در تامین منابع مالی ایده‌های معدن و صنایع معدنی

6. بهره‌گیری از ظرفیت‌های حمایتی موجود در دستگاه‌های اجرایی مرتبط

7.همگرایی وهمنشینی بازیگران چندسویه اقتصاد دانش‌بنیان در بخش معدن و صنایع معدنی

اخبار و اطلاعیه‌ها اخبار و اطلاعیه‌ها

اینوماین2 اینوماین2