اهداف اهداف

1. توسعه فناوری و نوآوری‌های مرتبط با معدن و صنایع معدنی؛

2. تمهید مقدمات ورود بخش معدن و صنایع معدنی کشور به زنجیره تأمین صنایع پیشرفته؛

3. مطالعات آینده‌پژوهی فناوری‌های مرتبط در حوزه فرآیندها و محصولات؛

4. افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری صنایع معدنی کشور؛

5. توسعه فناوری‌های نوین در ایمنی، بهداشت و محیط زیست؛

6. تعریف اجرا و تجاری‌سازی پروژه‌های کاربردی و توسعه‌ای مورد نیاز ایمیدرو در زمینه‌های اکتشاف، استخراج و فرآوری و استحصال مواد معدنی و بازیافت از منابع ثانویه صنایع معدنی، با تأکید بر فناوری‌های پیشرفته؛

7. کمک به توسعه روابط و تعاملات خارجی و بین‌المللی ایمیدرو با مراکز تأمین و ترویج فناوری‌های نوین و مرتبط با معدنکاری و صنایع معدنی؛

8. مشارکت در تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای توسعه و ارتقاء بهره‌وری در صنایع معدنی.