تاریخچه یونیدرو تاریخچه یونیدرو

 

دانشگاه تهران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ایده تأسیس یک مؤسسه مشترک پژوهشی و آموزشی را در سال ۱۳۹۴ در دستور کار قرار دادند. مذاکرات فیمابین به تنظیم تفاهم‌نامه‌ای بین دو طرف انجامید که مبانی و محورهای مؤسسه مشترک را روشن ساخت. بر پایه این تفاهم‌نامه‌، اساسنامه مؤسسه در سال ۱۳۹۵ تهیه و به تصویب و امضای طرفین رسید. فعالیت‌های مؤسسه رسماً در تاریخ ۱۵/‏۰۱/‏۱۳۹۶‬ بر اساس اساسنامه و ارکان تعیین شده آغاز گشت. در تاریخ ۲۶/‏۰۲/‏۱۳۹۶‬ عنوان "یونیدرو" به عنوان مخفف "مؤسسه پژوهشی و آموزشی مشترک دانشگاه تهران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران" در دومین جلسه هیأت امنای مؤسسه انتخاب گردید. به موازات فعالیت، به منظور تکمیل مسیر شکل‌گیری قانونی مؤسسه، در تاریخ ۷/۶/ ۱۳۹۶ اساسنامه در هیأت امنای دانشگاه تهران به ریاست وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید. انگیزه اصلی تأسیس مؤسسه یونیدرو، تلاش برای طراحی و سازماندهی حرفه‌ای رابطه بین صنعت و دانشگاه جهت استفاده از ظرفیت گسترده دانشگاه تهران و ذینفعان صنعت معدن و صنایع معدنی بوده است. تجارب گذشته نشان می‌دهد که ارتباط متقابل، مؤثر و تکمیل‌گرایانه صنعت و دانشگاه در جریان اقدامات پراکنده و خودجوش امکان‌پذیر نبوده و عملاً این ظرفیت‌ها مورد بهره‌برداری بهینه قرار نگرفته‌ اند. عبور از اقدامات پراکنده و تأکید بر ایجاد روابط سازمان‌یافته حرفه‌ای، ضرورتاً ظرفیت سازمانی مناسبی را می‌طلبد. برای تحقق این هدف، ضرورت جلوگیری از تمرکز پژوهش در قالب تعریف و سازماندهی واحدهای سازمانی در درون مؤسسه و بکارگیری پژوهشگران به صورت همکاران دائمی وجود دارد. برای حصول به این مهم، تأکید یونیدرو بر طراحی و سازماندهی شبکه‌ای از پژوهشگران حرفه‌ای، کارشناسان علمی و فنی و بهره‌برداری از واحدهای پژوهشی و خدماتی مرتبط با مأموریت خود در سطح ملی و بین‌المللی است. با توجه به اینکه فرهنگ غالب و ساختارهای موجود عمدتاً مبتنی بر اقدامات فردی و پراکنده می‌باشد، امید است تجربه یونیدرو در انجام فعالیت گروهی، بین‌رشته‌ای و بین‌سازمانی توفیق‌ آمیز باشد.