آدرس آدرس

آدرس:خیابان کارگر شمالی، بعد از خیابان جلال آل احمد- پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

موسسه یونیدرو

تلفن: 02182084615

نقشه نقشه

ارتباط با ما ارتباط با ما