وظایف وظایف

1. مدیریت و انجام پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای مورد نیاز کشور به منظور ارتقاء دانش فنی و توسعه فناوری‌های مرتبط با بهره‌گیری از امکانات "ایمیدرو" و صنایع مرتبط و دانشگاه‌ها و مؤسسات ملی و بین‌المللی؛

2. توسعه علمی، فناوری و تولیدی صنایع ملی و جهانی و ارائه راهکارهای علمی برای کاهش فاصله فناوری؛

3. ایجاد ارتباطات علمی مستمر با مؤسسات دانشگاهی و مؤسسات بین‌المللی در حوزه‌های مورد نیاز ایمیدرو؛

4. همکاری با سایر مراکز پژوهشی، آموزشی و صنعتی فعال کشور در زمینه‌های مرتبط با فعالیت‌های "مؤسسه"؛

5. تهیه و تدوین برنامه‌های آموزشی تحصیلات تکمیلی در حوزه صنایع معدنی؛

6. برگزاری کنفرانس‌ها، سمینارها و همایش‌های مورد نیاز در سطوح ملی و بین‌المللی؛

7. برگزاری دوره‌های آموزشی پیشرفته تخصصی کوتاه مدت؛

8. ارائه خدمات مشاوره‌ای تخصصی مرتبط.