شورای علمی و فنی شورای علمی و فنی

اعضای شورای علمی مؤسسه یونیدرو

 1. رئیس مؤسسه به عنوان رئیس شورا؛
 2. مدیر آموزش، پژوهش و فن­آوری ایمیدرو؛
 3. رئیس مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران؛
 4. معاون ذیربط مؤسسه؛
 5. یک نفر خبره صنعتی به معرفی معاونت برنامه­ ریزی و توانمندسازی ایمیدرو؛
 6. یک نفر از اعضاء هیأت علمی دانشگاه تهران با معرفی معاون پژوهشی دانشگاه؛ و
 7. مدیران گروه های پژوهشی مؤسسه (معدن، متالورژی، اقتصاد و مدیریت، محیط زیست).

اعضای شورای علمی و فنی از بدو تأسیس مؤسسه تاکنون

 1. رئیس مؤسسه به عنوان رئیس شورا - دکتر شمس­ الدین وهابی؛
 2. مدیر آموزش، پژوهش و فن­آوری ایمیدرو - مهندس شمس ­الدین سیاسی راد؛
 3. رئیس مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران - مهندس غلامرضا ملاطاهری؛
 4. معاون ذیربط مؤسسه؛
 5. یک نفر خبره صنعتی به معرفی معاونت برنامه ­ریزی و توانمندسازی ایمیدرو - دکتر فرهاد فرشاد؛
 6. یک نفر از اعضاء هیأت علمی دانشگاه تهران با معرفی معاون پژوهشی دانشگاه تهران - مهندس مهدی یاوری؛ و
 7. مدیران گروه­های پژوهشی مؤسسه (معدن، متالورژی، اقتصاد و مدیریت، محیط زیست).